23.02.2019.
Strona główna
Aktualności
Nauczyciele 2018/19
Kontakt
Samorząd Uczniowski
Podręczniki
Pedagog szkolny
Pedagog specjalny
Dla nauczycieli
Dla uczniów
Koło Poetyckie
Galeria zdjęć
Współpraca z Togo
Plan lekcji
Koło literackie
Zastępstwa
Dla Rodziców
Informacje
Dziennik - logowanie
RODO Klauzula
Nasze serwisy
Jaki wybrać zawód?
Przez różowe okulary
Gazetka
Trzymaj formę
Chrobry Basket
Język angielski
Kółko ekologiczne
Klub Karate
INFO-serwis
Niezbędnik
Linki
 
Strona główna arrow Pedagog szkolny
 
 
Pedagog szkolny Drukuj
06.03.2015.

PEDAGOG SZKOLNY

mgr  Małgorzata Walnik pełni dyżury od poniedziałku do piątku od 9 do 13.

 

Zadania pedagoga szkolnego:


  • Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i organizowanie tym uczniom specjalnych warunków i możliwości nadrobienia braków oraz dostosowanie wymagań programowych do ich możliwości
  • Diagnoza środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów z trudnościami różnego rodzaju
  • Opieka psychologiczno – pedagogiczna nad uczniami sprawiającymi szczególne problemy dydaktyczne i wychowawcze
  • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów
  • Opracowywanie wniosków i opinii dotyczących uczniów wymagających szczególnej pomocy wychowawczej i opieki
  • Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych
  • Dbanie o dożywianie uczniów z rodzin o trudnych warunkach materialnych oraz innych chętnych
  • Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów do odpowiednich sądów i placówek
  • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych
  • Udzielanie porad i pomocy uczniom lub ich opiekunom w rozwiązywaniu trudności powstających w okresie dojrzewania, na tle konfliktów rodzinnych i powstających w kontaktach z rówieśniczych i środowiskowych.