23.02.2019.
Strona główna
Aktualności
Nauczyciele 2018/19
Kontakt
Samorząd Uczniowski
Podręczniki
Pedagog szkolny
Pedagog specjalny
Dla nauczycieli
Dla uczniów
Koło Poetyckie
Galeria zdjęć
Współpraca z Togo
Plan lekcji
Koło literackie
Zastępstwa
Dla Rodziców
Informacje
Dziennik - logowanie
RODO Klauzula
Nasze serwisy
Jaki wybrać zawód?
Przez różowe okulary
Gazetka
Trzymaj formę
Chrobry Basket
Język angielski
Kółko ekologiczne
Klub Karate
INFO-serwis
Niezbędnik
Linki
 
Strona główna arrow Pedagog specjalny
 
 
Pedagog specjalny Drukuj
13.03.2015.

 

TYFLOPEDAGOG

nauczyciel niewidomych i słabowidzących

 

mgr Małgorzata Jędrzejczyk

 

Zadania tyflopedagoga:

 • prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniami z uszkodzonym wzrokiem stosownie do potrzeb;
 • ocena funkcjonalna wzroku;
 • uczenie wykorzystywania pozostałych możliwości wzrokowych;
 • nauka maksymalnego wykorzystywania niezaburzonych zmysłów: słuch, dotyk, węch, smak;
 • nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się;
 • nauka pisma Brailla w tym również notacji matematycznej, fizycznej i chemicznej;
 • usprawnianie czynności dnia codziennego;
 • adaptacja otoczenie do potrzeb ucznia z uszkodzonym wzrokiem;
 • pomoc w doborze sprzętu specjalistycznego dla uczniów z uszkodzonym wzrokiem.

 

 OLIGOFRENOPEDAGOG

nauczyciel upośledzonych umysłowo

 

mgr Małgorzata Jędrzejczyk

 

 Zadania oligofrenopedagoga:

 • prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym,  znacznym i głębokim;
 • przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej indywidualnie dla prowadzonego ucznia;
 • na podstawie diagnozy funkcjonalnej opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno -  Terapeutycznego;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Nauczania z przedmiotu funkcjonowanie w środowisku, muzyka, plastyka, technika stosownie do potrzeb ucznia;
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia;
 •  wdrażanie uczniów do samodzielności na miarę ich możliwości i kształtowanie pożądanych postaw;
 • nauka alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC (gesty Makatonu i piktogramy);
 • ścisła współpraca z rodziną ucznia i wspomaganie swoją wiedzą;
 • planowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia indywidualnie.